radní Kamil Štěpán

Dobrý den dámy a pánové,

níže nalezneté mé postřehy z práce na radnici i mimo ni. Věřím, že informace i postřehy budou alespoň občas zajímavé a přínosné...

Můj životopis naleznete zde.

 

  

21.1.2011 – 1.2.2011

 

Zase nějaká doba pokročila. A mě přišlo na email několik dotazů, které se týkají práce zastupitele a radního. Informace o četnosti jednání jsou k nalezení na několika místech na internetu. Rada tedy zasedá téměř pravidelně jednou za čtrnáct dní, zastupitelé se scházejí méně často. Jednou za jeden nebo dva měsíce. Tolik na úvod.

 

Vrátil bych se ještě k letošnímu plesu města. Když pominu v jakém prostředí se konal, což pořadatel až tak moc ovlivnit nemůže, neboť v Prachaticích sál podobných rozměrů není, měl letošní ples velmi kladné ohlasy. Po pravdě zavítal jsem na něj po několika letech. Vzpomněl jsem si na první ročníky plesu, který organizovaly pracovnice městského úřadu a svojí atmosférou my letošní ples tyto první plesy připomněl. Což není na škodu. Atmosféra byla velmi příjemná a všichni se dobře bavili. Na mne ples působil pohodovým dojmem bez nádechu snobského prostředí. Porovnávat s jinými plesy vzhledem ke své časové vytíženosti moc nemohu, ale už se těším na jeden, kam jezdím moderovat již několik let, a to do Strunkovic nad Blanicí.

 

Proč natáčet zastupitelstva na obrazový i zvukový záznam. To je otázka, která se několikrát objevuje na fóru i v dotazech v elektronické poště. Díval jsem se a na podobnou věc odpovídal také kolega Robert Zeman. Z mého pohledu v tom problém nevidím, nevadí mi to a vlastně to ani nevnímám. Každý se může podívat na to jak zastupitel, kterého volil, jedná na zasedání. Proč ne. Tuto myšlenku podporuji, její snahou je přiblížit jednání lidem, kteří nemají možnost na zasedání přijít. Možná se při pohledu na záznam potom může nekomu zdát, že tam vlastně nikdo nic nedělá. Je to jen zdání. Většina bodů zasedání prochází procesem projednávání na různých úrovní a člověk je vidí několikrát. Na zastupitelstvu stejnou věc slyšíte nebo vidíte třeba potřetí počtvrté. Pak se může zdát, že ze strany některých zastupitelů je některým otázkám kladena malá pozornost. Není tomu tak. Věřím tomu, že všichni věnují maximální úsilí tomu, aby projednávaným bodům byla kladena dostatečná míra pozornosti.

 

Na prvním letošním jednání zastupitelů byla také odsouhlasena jedna rozpočtová změna, která se týká vyčlenění finančních prostředků na kamerový systém, který je ve městě provozován. Někomu by se mohlo zdát, že už je to zbytečné, ale technika je jen technika. Některé části tohoto systému dosluhují a svoji výměnu potřebují v co nejkratším čase. Když už je kamerový systém namontován, tak by měl fungovat ve všech parametrech tak, jak má.

 

 

 

 

 

Listopad 2010 – Leden 2011

 

Pomalu se blíží konec prvního čtvrtletí práce v zastupitelstvu a radě města. Proto nastal nejvyšší čas napsat několik postřehů, které z této práce mám.

 

Bylo mi jasné, že práce podobného typu vyžaduje mnoho času příprav na vlastní jednání, která jsou několikahodinová. Jednání na radách bývají velmi věcná. Byť se u některých bodů členové rady ve svých názorech rozcházejí, diskuze jsou věcné a k věci.

 

Když opomenu přehršel rozpočtových opatření a dorovnávání hospodaření města z pohledu účetního a majetkové otázky, které vyvstaly ještě před volbami v roce 2010, chtěl bych se zastavit u některých momentů, které byly projednávány.

 

Bytová otázka – při přidělování bytů v majetku města se rada řídí směrnicí, která určuje kdo a za jakých podmínek může dostat byt v majetku města. Již při prvním přidělování bytů jsem došel spolu s kolegy k poznání, že stávající směrnice je nevyhovující. Jedná se o celkovou koncepci přidělování bytů, podmínek za kterých se může zájemce přihlásit do výběrového řízení a konečně jde i o jednotlivé ukazatele, podle kterých jsou žádosti vyhodnocovány. Z tohoto důvodu připravujeme směrnici novou, která by byla stručnější, jasnější a pravidla přidělování bytů zpřehlednila a zjednodušila. První krok se již podařilo dořešit a to je větší jistota stávajících nájemníků, kterým se při plenní všech povinnosti spojených s nájem automaticky prodlužuje smlouva.

 

Spolu s byty souvisí i tolik diskutovaná otázka kouření v obecních domech. Tuto záležitost jsem už před několika lety konzultoval se Městskou správou domů a bytů Prachatice. Tehdy se tento návrh nepodařilo prosadit. Zákaz kouření v těchto prostorách podporuji bezvýhradně. Z vlastní zkušenosti nájemce v městských bytech mi kouření ve společných prostorách vadí. Nejde ani tak o represivní opatření jako spíše o to, aby člověk, který v domě bydlí, měl v ruce nástroj jak vykázat neukázněné kuřáky ze společných prostor. Dále tento zákaz dává stejný nástroj do rukou domovníků, kteří v těchto domech jsou. Nejde o šikanování části obyvatel nebo o návštěvníky nájemníků, jde spíše o ochranu čistého prostředí v městských domech. Přijde mi rozumnější na chodbách a ve společných prostorách nekouřit, než při návratu domů větrat oblečení, protože při průchodu společnými prostorami člověk načichne jako při návštěvě hostince.

 

Se zimním obdobím se opět vyrojily otázky týkající se zimní údržby komunikací a chodníků. Toto téma se objevuje každým rokem. Občas mi přijde, že už je to automaticky, jak začne padat sníh, každý hned kontroluje, za jak dlouho má cestu před domem vyčištěnu. Údržba komunikací ve správě města se uskutečňuje na základě plánu zimní údržby, který určuje, kdy a za jak dlouho má být určitá část města uklizena. Tento plán zimní údržby je zveřejněn na webových stránkách města, aby se každý mohl s ním seznámit. Můj osobní názor je takový. Žiji na Šumavě, proto předpokládám, že když je zima, bude občas sněžit a tomu přizpůsobím jak své obutí tak jízdu na silnici. Z mého pohledu mi sníh na silnici ani na chodníku nevadí. Nepotřebuji mít rozsolené a vymetené komunikace až na asfalt či dlažbu. Sníh k zimě prostě patří.

 

Lázně sv. Markéty. Jako každý, kdo žije v Prachaticích vím o snaze vybudovat na lázních objekt, který by měl sloužit hlavně cestovnímu ruchu. Bohužel z projektu zařízení, které by se věnovalo i lázeňské péči postupně vznikl současný projekt hotelu a koupaliště. Předešlé zastupitelstvo podepsalo smlouvu, kde se zavazuje navýšit svůj podíl ve společnosti usilující o vybudování tohoto zařízení o další milionové částky, které by vložilo do projektu po jeho zprovoznění. Smlouva je platná do roku 2015 a vypovědět ji je veliký problém. S prodloužení smlouvy o další dva roky jsem při jednání rady nesouhlasil a tak stále platí rok 2015. Otázkou stále zůstává a nikdo na ni není v tuto chvíli schopen odpovědět, co by v případě zprovoznění tohoto zařízení bylo s městským koupalištěm Hulák, kterému by vyrostla silná konkurence. Koupaliště je silně ztrátové a v případě lepší konkurence se obávám, že bude mít ještě větší problémy. V současné době projekt na lázních stojí na financování, které je z části řešeno z dotací, jež budou teprve přidělovány.