Ing. Bc. Robert Zeman

 

 

 

Datum narození: 10.6.1967

Stav: Ženatý, dcera Anna *2005, syn Kryštof *2010

 

Kontakt:

U Studánky 1112, Prachatice

Email: robert.zeman@centrum.cz

 

Vzdělání:

VŠERS České Budějovice (2005-2008)

VŠZ České Budějovice (1985-1989)

Gymnázium Prachatice (1981-1985)

 

Zaměstnání:

Město Prachatice - místostarosta (2010-dosud)

Laminar Medica CE, Vodňany - koordinátor systémů řízení kvality (2007-2010)

NPŠ, Vimperk - vedoucí odboru regionálního rozvoje a fundrisingu (2005-2006)

Remex Bohemia, Prachatice - provozní a obchodní ředitel (2002-2004)

Radní města Prachatice (2002-2006)

Radní Jihočeského kraje (2000-2004)

Místostarosta města Prachatice (1998-2002)

CH.W.Z., s.r.o. - jednatel (1993-dosud)

JIVAK, a.s. - personalista (1991-1993)

Státní statky Šumava, provoz Chroboly - agronom (1989-1991)

 

Politická příslušnost:

ODS (1996 -1997)

US-DEU (1998-2006)

 

Záliby:

Zahrádkaření, truhlaření, řemeslné práce, budování malé zemědělské farmy, historie, filosofie, psychologie, krásná literatura, cestování, politika, mezinárodní vztahy a politické systémy zemí - pracuji jako občasný volební pozorovatel MZV ČR a od roku 2011 jako předseda Komise pro zahraniční spolupráci Svazu měst a obcí České republiky; člen-náhradník delegace ČR do Výboru regionů EP, člen-náhradník do světové organizace sdružující samosprávy UCLG, člen politického výboru CEMR

 

Proč kandiduji

Rozhodl jsem se znovu ucházet o vaší přízeň, vaše hlasy. Důvod je prostý. Věřím, že svými znalostmi a zkušenostmi mohu být prospěšný svému - našemu městu alespoň tak, jako v minulosti, kdy jsem na prachatické radnici pracoval.

Ve svém životě jsem zažil vzestupy i pády, znám jaké to je, když ztratíte práci a kromě toho, že nemáte prostředky, cítíte, jak lehce můžete být nepotřebný a dostat se dolů... I to je zkušenost, kterou, ač nerad, mám a mohu ji při práci pro samosprávu využít.

Jsem zvyklý počítat a rozhodovat na základě argumentů. Mám  jasnou představu o tom, které věci by se měly změnit a vylepšit tak, aby kvalita života (životní úroveň) nás všech byla  při efektivně vynaložených nákladech co nejvyšší. Zároveň ale také aby veřejné záležitosti byly spravovány otevřeně, transparentně, s pokorou a ve prospěch občanů. Tím míním, aby nebyly ku prospěchu účelově jedincům nebo úzkým zájmovým skupinám.

Možná si to již  ani neuvědomujeme, ale  (nejen) samospráva má být reprezentací nás všech.  Kdo jiný by měl být určitým vzorem pro občany, když ne jejich zastupitel? Nejde o žádné moralizování, hledání dokonalosti a nadlidí, ale o výběr těch, kterým můžete věřit, že o vás a vašich záležitostech budou rozhodovat  se znalostmi a zájmem o nalezení nejlepšího nebo alespoň nejméně špatného řešení. A upřímně je mi jedno, bude-li takový člověk třeba koktat a když nebude schopný s falešným zanícením hovořit na jakékoli téma. Já takové zastupitele chci a budu si je podle těchto kritérií vybírat. Protože bez takového hledání  dobře nefunguje žádná společnost, rodinou počínaje a státy konče. Když se takové úsilí umenší nebo dokonce se na něj dokonce rezignuje, vždy dojde k erozi nebo rozpadu takové společnosti.  

 

 

Čemu, proč a jak se chci věnovat městským záležitostem

Chci se  věnovat ekonomice města, tedy jeho financování a spravedlivému a průhlednému vysvětlitelnému rozhodování. V oblasti ekonomiky jde o co nejlepší vybalancování příjmů města a výdajů města. Daně a poplatky, které jsou ovlivnitelné samosprávou by měly být nastaveny nastavit tak, aby jejich výše byla přiměřená stavu ekonomiky a příjmů nás všech, kteří zde bydlíme a žijeme. Obecnou snahou je, aby tyto poplatky byly co nejnižší.

Na straně výdajů se chci zaměřit na snižování nákladů a tím i cen pro občany u těch činností, které může město ovlivnit, jako je provozování vodního a odpadového hospodářství, tepelné hospodářství. U vodního hospodářství lze odejít od současného modelu provozování. Správa velkou dodavatelskou firmou je přežitá. Při využití všech stávajících zaměstnanců a zachování kvality dodávek ji může nahradit městská společnost. V oblasti tepelného hospodářství je nutné se zaměřit na zvýšení efektivity systému a hledání možností udržení, resp. snížení ceny pro konečné odběratele. Jde o velmi vážnou oblast, které hrozí ekonomické zhroucení, pokud nebude rychle a hlavně opravdově řešena.

Dalším místem zlepšení je změna systému zadávání zakázek. Tam, kde to zákon umožní, využívat databáze firem. Jednotlivé zakázky potom budou soutěženy na internetu, kde také bude zveřejněna cena za zakázku. Pokud nějaká firma nedodrží cenu, kvalitu atd., bude ze seznamu vyřazena a její další účast omezena. Pouze takovýmto transparentním způsobem dojde k získání co nejvyšší přidané hodnoty za utracené městské peníze.

Kromě těchto ekonomických nosných témat chci prosazovat průhlednost jednání volených zastupitelů. Namátkou si dovolím zmínit možnost živých přenosů z jednání zastupitelstva,  adresné hlasování jednotlivých zastupitelů a podrobnějších zápisů z jednání rad a zastupitelstev.

Zkrátka se chci věnovat všemu, co zkvalitní průhlednost a zvýší důvěryhodnost výkonu veřejné služby.  Práce zastupitele by neměla být ničím jiným než službou veřejnosti.

 

 

Napsal jsem, řekl jsem

 

2009 - o obecním bydlení

2007 - o rušení 2. stupně na ZŠ Zl. stezka

2007 - o zdražení vodného a stočného

2006 - o období práce v zastupitelstvu

 

Trocha odlehčení, ale ne zlehčení...

 

 Doporučení :-)

Pojedete-li někdy přes Vodňany, určitě si dojděte na hotovku do restaurace Pod věží - hned naproti kostelu

 

Jestli je nějaká hospoda na pomyslnou "mišelinskou" hvězdičku, tak je to tahle.

Obsluhují většinou Martin Studený a Radek Pajer a jsou opravdu profesionálové!

 

Polední menu je za 65 Kč s polévkou a níže jsou fota, kdy jsem se neudržel a v minulosti na památku porce zvěčnil. Bohužel není vidět to nejpodstatnější - vyvážená harmonie chutí bez zbytečného překrytí kořením. Každý oběd je opravdu gurmánský zážitek!

          šumavská bašta - 65 Kč                        pečená kachna - 75 Kč

 

 Zajímavavá videa

 

Roger Waters - Perfect SenseAmused to DeathMother, 5:06 AM - Every Stranger's Eyes, Nobody home - Na muzice Pink Floyd jsem vyrostl, viděl oba koncerty Waterse v Praze - byl to zážitek... Jinak příští rok - 15. dubna je opět v Praze v O2 Aréně...

... tedy pro Vás, kteří jej máte rádi pár písniček jako malé připomenutí, pro Vás, kteří jej neznáte malé seznámení, které Vás možná osloví svou melodičností, aranžmá a hlavně atmosférou...

 

Forrest Gump - původní upoutávka k filmu, který pro mnohé z nás je více než pouhou komedií o bláznovi - prosťáčkovi, který "zase navštívil prezidenta spojených států" ...

 

Crush on Obama - video, které má mnoho příznivců i odpůrců; ukázka, jak se dá dělat legrace a zábava z politických kampaní :-)

 

Yes we can Song - melodické video; i tak je možné dělat kampaň ...

 

We Are The Ones - jiné video, podle kterého vzdáleně můžeme pocítit, jak také může  probíhat předvolební soutěžení

 

Homer chce volit Obamu .-) - klasický problém Homera, ne vše se povede :-)

 

One Voice - ukázka politického marketingu Obamova týmu; pronesená slova - myšlenky si zaslouží pozornost...

 

Yes we can Ronalda Reagana - řeč, která stojí za poslechnutí a zamyšlení a prezident, který rozhodně nebyl jen westernovým hercem; lídr Ameriky, na jehož počest jsem pojmenoval v roce 1990 našeho jezevčíka Ronaldem -  česky Roníkem

 

Povolební řeč Johna McCaina - myslím, že  je PAN politik, kterého poslouchat je skutečný zážitek a který je podle mě velký muž. Určitě by byl vynikajícím prezidentem; příkladná ukázka politické kultury