Mgr. Miroslav Gros

 

 

    

 

 

nar. 3.2.1974 v Novom Meste nad Váhom (SR)

stav: ženatý, dcera Aneta, syn Daniel

 

Kontakt:    Kaštanová 254, Prachatice

                Tel 737 570 136

                e-mail: gros@nempt.cz

 

Dosažené vzdělání:

1988 – 1992 – Gymnázium, Nové Mesto nad Váhom

1992 – 1997 – Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové

1999 – atestace v oboru lékárenství

2005 – atestace v oboru lékárenství II. stupně (nemocniční lékárenství)

 

 

Zaměstnání:

Od roku 1997 – lékárna Nemocnice Prachatice, a.s. (od roku 1999 ve funkci vedoucího lékárníka)

 

Politická příslušnost: žádná

 

Záliby:

ochotnické divadlo, zimní i letní sporty, literatura mnoha žánrů, zahrada a řemeslné práce, výlety za přírodními a kulturními zajímavostmi

 

 

 

Proč kandiduji za sdružení Pro Prachatice

Rozhodl jsem se kandidovat do městského zastupitelstva, protože mně, jako občanovi Prachatic není lhostejné, o čem se v regionální politice rozhoduje. Chci se přičinit o to, aby regionální politika byla vedena průhledně a srozumitelně všem občanům. Aby byly vztahy zastupitelů a občanů naprosto korektní a vstřícné, aby zastupitelé byli pro občany vzorem chování a dodržování pravidel.

Protože se mé povaze příčí jakákoliv stranická diktatura, kandiduji za sdružení Pro Prachatice, které je složeno pouze z nezávislých kandidátů. Věřím, že různorodost názorů umožní vznik mnoha diskusí, které povedou k vytvoření kompromisních řešení přijatelných pro všechny.

Chci se zasadit o to, aby regionální politika produkovala závěry spravedlivé pro všechny, nezvýhodňovala jednotlivce či skupiny obyvatel. Myslím, že všichni mají mít stejné šance uspět, jakékoliv upřednostňování je nepřípustné.

 

Co bych chtěl dokázat

Když jsem v roce 1996 odpovídal na inzerát jakožto zájemce o práci v Prachaticích, přiznám se, musel jsem si najít toto město v mapě. Jejich tajemné kouzlo a zvláštní atmosféra mi však velmi brzy učarovaly a dnes tu žiji i se svou rodinou již 14 let. Neustále se však setkávám s dotazy, kde to vlastně ty Prachatice leží a co je to za město. Myslím, že je škoda, že o tomto překrásném městě tolik lidí ještě nic neví. Je zapotřebí posílit cestovní ruch ve zdejší oblasti, ale kromě přírody a spousty památek nabídnout další kulturní a jiné akce, aby příchozí měli na výběr, kde trávit volné chvíle. Na to, že cestovní ruch přináší i další řadu výhod, jako jsou nové pracovní příležitosti, zlepšení v podnikatelské sféře a nemalé zisky do městské pokladny, přišla už řada měst. Pojďme nabídnout cestovatelům více, náš vklad bude zúročen.

 

Druhá věc, která mě, jakožto občana Prachatic a navíc zdravotníka trápí, je nedostupnost lékařské a lékárenské pohotovostní služby. Myslím, že město by mělo věnovat této otázce více pozornosti a řešit ji. Společným přístupem města a zdravotníků je i tato otázka řešitelná.

 

Dalším z mých cílů je zlepšit informovanost veřejnosti o výsledcích, případně i o průběhu jednání zastupitelstva. Včasným poskytnutím věrohodných informací se zamezí mnoha nedorozuměním a občanům se dostane včas potřebná a pravdivá informace do ruky. Myslím, že zastupitelé, kterým odevzdáte svůj hlas, jsou povinni pracovat otevřeně a především v prospěch všech obyvatel Prachatic.